Feel The Hypocrisy. - Ribbed For Her Hypocrisy.

Låsen som låst sig ute

Har det hänt att ni låst er ute i något som faktiskt också fungerar som ett fängelse? Ja, detta är faktiskt något som man inte skall glömma bort och jag anser att man skall göra allt man bara kan för att på det sättet också kunna säga och göra det som många andra anser vara viktigt. Man kan till exempel se till att man får riktigt bra saker när man tar in en låssmed i från Hägersten och detta kan åstadkommas just genom att man får något riktigt bra för det som man använt sig utav. Ja, varför inte satsa på det som kan göras samtidigt som man tar in experterna för det som inte kan göras?